• รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

  2K  0 

  รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 19/2561 (วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์ (2:28)▶ ธนาคารปูแสม โรงเรียนวัดบน “ประจงอนุสรณ์” จังหวัดฉะเชิงเทรา / สพป. เขต 1 (7:31)▶ การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ / สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (14:07)▶กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชมรมดนตรี วงโปงลาง โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด / สพป. เขต 1 (18:25)▶ โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก / สพม. เขต 39 (23:00)▶ กิจกรรมอาสาภาคฤดูร้อน “เปิดทางน้ำไหลในคลองพวงมะดัน” โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี / สพม. เขต 9 (26:15)▶โครงการอบรมสมาธิพัฒนาจิตผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด / สพม. 32

 • การ์ตูนพัฒนาทักษะชีวิต ตอนที่ 8

  1.98K  0 

  ตอนที่ 08 โมโหจังเลย

 • การประชุมทางไกล "ชี้แจงข้อราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

  1.98K  0 

  การประชุมทางไกล "ชี้แจงข้อราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" รับชมเพิ่มเติมและรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.obectv.tv https://www.youtube.com/obectvonline https://www.facebook.com/obectvonline