• (ย้อนหลัง)รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

  904  0 

  ▶เลขาธิการพบเพื่อนครู -โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning -รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีนเต็มรูปแบบ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น -การเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 -โครงการห้องเรียนดนตรีในโรงเรียนพื้นที่ จชต. และ ในภูมิภาคต่าง ๆ ▶โครงการสานพลังประชารัฐ ▶การขับเคลื่อนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (สวก.) ▶เปิดเทอมสร้างสุข "ให้ความรักก่อนให้ความรู้" (สนก.) ▶โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) (กพร.)

 • (ย้อนหลัง)รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

  774  0 

  ▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูซูฟิยา นิซะ จากโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จังหวัดปัตตานี ▶ ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูวิไลวรรณ ไชยรา จากโรงเรียนบ้านหนอง จังหวัดหนองคาย ▶ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนการสอน DLTV ของคุณครูพนิดา ยิ่งกล้า จากโรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) จังหวัดสุรินทร์

 • [ย้อนหลัง] การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในสังกัด สพฐ.

  808  0 

  [ย้อนหลัง] การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในสังกัด สพฐ.