• สพฐ.นิวส์ - สุดยอด! รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ เลย คว้า 7 รางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกาหลี

    806  0 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์ที่ได้คิดค้น เข้าร่วมแสดงและประกวดในงาน “Seoul International Inventions Fair 2019” (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยนักเรียนสามารถคว้ารางวัล รวม 7 โครงงาน ดังนี้ค่ะ รางวัล Special award for innovation 1 รางวัล ได้แก่ โครงงาน ปุ๋ยอัดเม็ดยับยั้งวัชพืช รางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ โครงงานชื่อ เครื่องลดปริมาณสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบในน้ำทิ้งจากครัวเรือน รางวัลเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ โครงงานรับเบอร์บอร์ดวัสดุทดแทนแผ่นไม้จากเปลือกลูกยางพารา โครงงาน เครื่องบำบัดน้ำเสียนาโนซิงด์ออกไซด์ และโครงงาน การผลิตซองใส่ยาจากองค์ประกอบของต้นกล้วย และรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ได้แก่ โครงงาน การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้สารจิบเบอเรลลินและสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์และยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว และโครงงาน รถเข็นซื้อของอัตโนมัติเพื่อผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ เด็กนักเรียนในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะ