• มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

  596  0 

  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  595  0 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจะนำ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ขอได้โปรดแสดงความจำนงได้ที่ กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโอนเข้าบัญชีในนาม “กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059 – 0- 33878-1 บัญชีออมทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน มาที่สำนักอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 288 5525 - 7

 • สัมภาษณ์พิเศษ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร

  594  0 

  "งานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้"