• BBL ตอน การใช้สื่อการสอนในห้องเรียนสำหรับวัยรุ่นตามแนวคิด BBL

  741  0 

  BBL ตอน การใช้สื่อการสอนในห้องเรียนสำหรับวัยรุ่นตามแนวคิด BBL

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ. กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

  741  0 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจะนำ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ไปทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ขอได้โปรดแสดงความจำนงได้ที่ กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโอนเข้าบัญชีในนาม “กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561” ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 059 – 0- 33878-1 บัญชีออมทรัพย์ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน มาที่สำนักอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 02 288 5525 - 7

 • สพฐ.นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบ 434 ล้าน ซ่อมระบบไฟฟ้าโรงเรียน

  738  0 

  สพฐ.นิวส์ - สพฐ.จัดสรรงบ 434 ล้าน ซ่อมระบบไฟฟ้าโรงเรียน