• รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

    611  0 

    รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563) ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - ประธานองคมนตรี เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา - สพฐ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” - กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครู – นักเรียนกลับจากประเทศเสี่ยง โควิด-19 ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาล - การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 - สพฐ. ร่วมเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ณ จังหวัดนราธิวาส ▶แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 - เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน เจ้าแสนซนบนดวงจันทร์ - การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก / สพป.ตาก เขต 2

  • รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

    601  0 

    รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 27/2561 ประจำวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:17)▶VTRศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (7:57)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู -ผลการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 -การพัฒนาระบบ New DLTV -การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 -การประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก -การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน -การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในยุค กศจ. (35:25)▶การดำเนินงานตามนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ / สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (54:57)▶โรงเรียนสีเขียว ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม / สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "