• รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

    793  0 

    รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563) ▶โครงการพระราชดำริ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว ▶เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ 1. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน) รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะตามข้อเสนอของสภานักเรียนระดับประเทศ 3. การรับสมัครนักเรียน โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2563 ▶แจ้งข้อราชการ 1. กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์ วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2563 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 2. ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 3. เปิดโลกนิทาน เสริมสร้างจินตนาการและทักษะการคิดตอน หัวใจเล่าเรื่อง 4. OPEN HOUSE เลือกที่ชอบ เรียนที่ใช่ในรั้วสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก สพม. 38

  • รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

    898  0 

    ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ ▶ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ - ตอน ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงป่าตอง ▶ เรื่องเด่น ประเด็นสำคัญ - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญ วันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” - ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ▶ แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. - สพฐ. กับการติดตามและประเมินผล สพท. ปี 2562 : 2563 - การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ------------------------------------------------------------------------------------------ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "