สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 36/2562 - สพฐ.นำ Active Learning ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคใต้

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 36/2562 - สพฐ.นำ Active Learning ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคใต้

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )