นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ช่วงที่ 2 รมว กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ 13 พค 59

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ช่วงที่ 2 รมว กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ 13 พค 59

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )