สรุปการประชุมการพัฒนาศักย์ภาพนักวางแผนฯ (นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สรุปการประชุมการพัฒนาศักย์ภาพนักวางแผนฯ (นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )