1/2การประชุมทางไกล"ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสรเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)" วันที่ 31 สิงหาคม 2559

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

1/2การประชุมทางไกล"ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสรเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)" วันที่ 31 สิงหาคม 2559

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )