เร่งรัดใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(11 กค.56)

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุม Conference

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )