การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – การวิเคราะห์และการประเมินสภาพหน่วยงาน (น

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – การวิเคราะห์และการประเมินสภาพหน่วยงาน (นางสุดาพร ปานกลิ่น)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )