นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ช่วงที่ 1 นายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายพิเศษ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ช่วงที่ 1 นายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา" วันที่ 13 พค 59

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )