รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 22 กันยายน 2564 - เดินหน้าสร้างนวัตกรรมด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เดินหน้าสร้างนวัตกรรมด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )