ผอ.สพท.นำเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ตอน 8

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุมสัมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2554

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )