การวางแผน กศ.ในยุคการเปลี่ยนแปลงต่อ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก (ผอ.ส.นโยบายและแผน)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )