เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563) - ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ (Education Digital Disruption) ปลดล็อคการศึกษาไทยด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )