2.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โดยท่านอนุสรณ์

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ประชุม ผอ สพท ครั้งที่ 1/2558 20 กพ 58

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )