การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด BBL สำหรับเด็กประถม

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ตอน การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด BBL สำหรับเด็กประถม

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )