การประชุมทางไกล ใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม 1/4

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล ใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม 1/2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )
64x64
 29-10-2016 11:02:44
การวางแผนการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญ
64x64
 29-10-2016 10:26:27
การสอนได้แบบครูประภาพร สอนได้ครบทุกประเด็น ท่านต้องมีประสบการณ์ เทคนิค แทคติก และสิ่งนี้คือสิ่งที่ครูภาษาอังกฤษทุกท่านทั่วประเทศจำต้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค แทคติกให้กันและกัน ขอบคุณ สพฐ. ที่จัดการอบรมที่น่าสนใจ และขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่มีวิสัยทัศน์ และคณะทำงานทุกท่านค่ะ
64x64
 29-10-2016 09:45:57
THANKS FOR SHARING