ช่วงที่ 3 การเสวนา การชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ช่วงที่ 3 การเสวนา การชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )