ช่วงที่ 1การเสวนา การชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การเสวนา การชี้แจงกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 มค 2559 ณ สถานี ETV

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )