สพฐ.นิวส์ - นร.ไทยทีมชาติ คว้าเหรียญทอง ROV ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแสดงความยินดี และชื่นชม นายชานนท์ เกตุการ หรือน้องตี๋ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม ROV (MOBILE) ซึ่งจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และภาษา โดยมุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )