เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563)

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563) - เลขาธิการ กพฐ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน สำหรับประธานสภานักเรียนเพื่อการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน”

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )