เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 - ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เน้นย้ำ “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” ในเทศกาลวันลอยกระทง ขอขอบคุณภาพ VTR จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )