โจทย์ปัญหาการบวกลบทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง(ค1.2 ป.5/2)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.5/2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )