การเร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2554 และ โรงเรียนคู่พัฒนา สพม.

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การเร่งรัดเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2554 และ โรงเรียนคู่พัฒนา สพม.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )