"ครูตั้น" ให้กำลังใจเด็กๆ ในโครงการ การแข่งขัน สพฐ. AP Honda วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 15

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

"ครูตั้น" ให้กำลังใจเด็กๆ ในโครงการ การแข่งขัน สพฐ. AP Honda วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 15

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )