การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การเรียน-การสอนที่สอดคล้องกับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )