การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – บรรยายพิเศษ (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – บรรยายพิเศษ (ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )