ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เปิดตัวโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

หมวดหมู่ :  วาระทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เปิดตัวโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ฯ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )