สรุปการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 5/2553 - 1

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

บรรยายพิเศษ โดย รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.สมเกียรติ ชอบผล)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )