รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 -ดีเดย์ เสมา 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 -ดีเดย์ เสมา 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )