การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวางแผน (นา

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณนักวางแผน (นายชาญ คำภิระแปง )

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )