เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 33/2564 [Part 3/3] วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สถานการณ์โควิด-19 กับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องออกแบบ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )