การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน (ดร.พรจันทร์ พรศั

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน (ดร.พรจันทร์ พรศักดิ์กุล)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )