แรงเสียดทาน+ปัจจัยที่มีผล (ว3.1 ป.5/2 ว8.1 ป.5/5,6)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.5

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )