สพฐ.นิวส์ - สพฐ. สนองนโยบาย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้างปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.นิวส์ - สพฐ. สนองนโยบาย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดจ้างปฏิบัติงานธุรการครบทุกโรงเรียน

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )