แนวปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แนวปฏิบัติการกำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการ ศบค. ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา โดย นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )