รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รมว.ศธ. และ เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านนาดอยและโรงเรียนบ้านแม่หลุย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )