จากของแข็งเป็นก๊าซและจากก๊าซเป็นของแข็ง (ว3.2 ป.6/1)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ป.6

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )