การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )