การติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 สดจาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )