ภาษาไทย ป.3 สมบัติผู้ดี ตอนที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย 

ภาษาไทย ป.3 สมบัติผู้ดี ตอนที่ 8 ผู้ดี ย่อมไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )