เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563) - “นักเรียนมอบตัว ไม่ต้องกักตัว 14 วัน”

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )