รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - สพฐ.เตรียมปรับรูปแบบการเรียน Online เรียนเนื้อหาน้อยลง เน้นกิจกรรมมากขึ้น

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รอบวันทันข่าว สพฐ. วันที่ 7 ธันวาคม 2564 - สพฐ.เตรียมปรับรูปแบบการเรียน Online เรียนเนื้อหาน้อยลง เน้นกิจกรรมมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )