การบริหารงบประมาณใน รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาฯ กพฐ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )