สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 30/2562 - มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดมั่นปฏิบัติ

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 30/2562 - มาตรฐานจริยธรรม 7 ประการ ให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดมั่นปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )