การประชุมทางไกล การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การประชุมทางไกล การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )